(iz Statuta Udruge)

Udruga je osnovana u cilju unapređenja, razvitka, promicanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti hrvatske enološke, gastronomske, kulturne i turističke baštine, posebno tradicijskih obrta i običaja, te razvoj kulture stola i eno-gastro turizma i kulture na području Republike Hrvatske i izvan nje.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:  kultura i umjetnost, gospodarstvo i održivi razvoj.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge:
 • Organiziranje i podupiranje enoloških, gastronomskih, kulturnih i turističkih akcija, prikaza, festivala i sajmova.
 • Edukacija o eno-gastro kulturi
 • Organiziranje prigodnih radionica, seminara i tečajeva kojima će se prezentirati enološke, gastronomske, kulturne i turističke specifičnosti raznih podneblja te enološka, gastronomska, kulturna i turistička scena uopće.
 • Organiziranje manifestacija, predavanja, savjetovanja, konferencija, konvencija, izložbi i sličnih događanja
 • Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
 • Proizvodnja vizualnog, audio te audio-vizualnog sadržaja.
 • Organiziranje stručnih putovanja s ciljem prezentacije primjera dobre prakse u zemlji i inozemstvu za članove udruge
 • Razvijanje suradnje s nadležnim državnim tijelima i institucijama, posebice s područja turizma, poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva oko poduzimanja zajedničkih akcija i podupiranja akcija udruge u kojima navedene institucije nađu svoj interes.
 • Suradnja s medijskim kućama i drugim javno utjecajnim osobama i organizacijama, u cilju širenja i promicanja ciljeva Udruge
 • Poticanje razvoja eko-etno proizvodnje zdrave hrane, pića i napitaka na tradicionalan način.
 • Izrada suvenira sukladno Zakonu.
 • Razmjena iskustava u zemlji i inozemstvu te poticanje razvoja regionalnog kulturnog, enološkog, gastronomskog i turističkog razvitka.
 • izdavanje sadržaja u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji doprinose ostvarivanju ciljeva.
 • Izrada računalnih programa i obrada podataka (android aplikacije i slično), te izrada web stranica koji doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge.
 • Pružanje usluga prehrane („toplog obroka“), napitaka i bezalkoholnih pića za svoje članove u svojim poslovnim prostorijama i prostorima dok se obavlja osnova djelatnost ili aktivnost
 • Izrada i provedba projekata vezanih uz ciljeve udruge
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga može, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti: 

 • Organiziranje enoloških, gastronomskih, kulturnih i turističkih akcija, prikaza, festivala i sajmova.
 • Organiziranje prigodnih radionica, seminara i tečajeva.
 • Organiziranje manifestacija, predavanja, savjetovanja, konferencija, konvencija i drugih skupova.
 • Prodaja svojih proizvoda na malo izvan prodavaonica, sukladno Zakonu.
 • Izdavanje i prodaja sadržaja u tiskanom ili elektroničkom obliku te multimedijalnih i računalnih sadržaja.
 • Pružanje usluga oglašavanja.
 • Savjetovanje u vezi s upravljanjem.