Želja za stvaranjem mreže simpatizera proizašla iz potrebe za stalnom komunikacijom između udruge G.E.T. i vinara, a za tu dvosmjernu komunikaciju najpogodniji su, naravno, sami korisnici.

  • Kao i članovi udruge, simpatizeri ostvaruju popuste koje im odobravaju Prijetelji Udruge.
  • Svoj status Simpatizer ostvaruje digitalnom iskaznicom koja će im biti poslana elektronskom poštom.
  • Simpatizer ostvaruje nešto manje pogodnosti od Članova.
  • Popis pogodnosti će biti uskoro objavljen.
  • Simpatizer može biti svaka punoljetna osoba, bez obzira na to odakle je.
  • Simpatizeri ne plaćaju članarinu.