Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja svojim sudjelovanjem u radu Udruge ili na bilo koji drugi način želi i može doprinijeti ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge.

Vrste članstva

Udruga ima tri vrste članstva: počasni član, redovni član, podupirući član.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge   

Svi članovi imaju pravo:
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • biti informirani o radu Udruge,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe vezanih uz unapređenje rada i poslovanja Udruge, te ostvarivanja ciljeva Udruge.
Redovni članovi imaju pravo i:
 • birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom     
Članovi udruge dužni su:
 • poštivati odredbe zakona, ovog Statuta i drugih Odluka tijela Udruge
 • čuvati i podizati ugled Udruge
 • provoditi odluke tijela Udruge
 • prema mogućnostima aktivno sudjelovati u radu te izvršavati preuzete obveze
 • pomagati u izvršenju utvrđenih ciljeva i programa rada
 • pružati informacije koje Udruga traži za potrebe statistike
 • redovno plaćati godišnju članarinu

Iznimno, počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu.

Odluke o visini i načinu plaćanja članarine donosi Skupština.