Indeks Članka

Vodič je marketinški i komunikativni alat za promociju vinske scene. U njemu će biti navedene sve turistički dovoljno zanimljive vinarije (prema kategorizaciji), uz pretragu po regijama, nazivima, sortama, kategorijama i ključnim riječima te će tako olakšati turistima odabir lokacija i unaprijed ih informirati što gdje mogu očekivati.

Također, turisti će imati mogućnost ocjenjivanja i komentiranja posjećenih vinarija, a kroz to ćemo vršiti analitiku zadovoljstva gosta, njihovih želja i potreba te sagledati gdje su greške i kako ih ispraviti. Analize će biti dostupne svima zainteresiranima.

Osim vinarija, u vodiču će biti predstavljeni i ostali objekti gastronomske, kulturne i turističke ponude u destinaciji. Njih nećemo ocjenjivati, ali se ovdje nalaze da bi turist dobio potpunu informaciju o ponudi destinacije. Jedini uvjet za ulazak u vodič je kvaliteta.

Posebne rubrike u vodiču su predstavljanja destinacija te objave biciklističkih i pješačkih staza.

Funkcionalnost vodiča

Vodič je trenutno u beta verziji i kao takav funkcionira, ali ga očekuju promjene u programu i dizajnu. Bitan segment je mogućnost da korisnik jednostavno nađe ono što traži i put do objekta, čak i kad uopće ne poznaje područje u kojem se nalazi.

Višejezičnost

Opisi u vodiču objavljuju se na hrvatskom i engleskom jeziku, dok je korisničko sučelje na hrvatskom, engleskom i njemačkom, a u planu je prijevod sučelja na talijanski, francuski i ruski.