Indeks Članka

Vinarije ćemo, prema kriterijima,  razvrstati  u pet različitih kategorija.

Preporuka – vinarije koje ne zadovoljavaju dovoljan broj kriterija, ili ne ispunjavaju jedan od bitnih kriterija da bi ih svrstali u kategoriju s oznakom zvjezdice, ali smatramo da su dovoljno zanimljive da ih gosti posjete.

Jedna zvjezdica – vinarije koje zadovoljavaju sve minimalne uvjete za dobru turističku prezentaciju.

Dvije zvjezdice – vinarije koje, na neki način, sadržavaju kompletnu turističku ponudu, uključujući i smještaj, vlastiti ili u blizini. Vinska ponuda je također bitna.

Tri zvjezdice – vinarije koje svojom ponudom odskaču od standarda, zadovoljavaju sve najviše kriterije i posebno drže do očuvanja autohtonih proizvoda i običaja

Excellence star (zvijezda izvrsnosti) – vinarija zadovoljava sve kriterije za kategoriju tri zvjezdice, ali i dodatne sadržaje koji njihovu prezentaciju dižu na puno višu razinu i stvaraju nezaboravan doživljaj. Kada kažemo sadržaj, to može biti i primjerice: privatna luka za pristup jahtama, konjički klub ili golf klub, razina luksuza i slično.