Kada govorimo o kategorizaciji vinarija Centra za razvoj vinskog turizma, tada vinarije gledamo s turističkog aspekta.

Turistima nije bitan samo proizvod, već cijeli doživljaj. Zato smo odlučili provesti kategorizaciju vinarija temeljenu prvenstveno na aspektima turističke ponude. Cilj je tako turistima olakšati izbor gdje, kada i kamo otići, što mogu očekivati i ono najbitnije, unaprijed im dati do znanja što svakako trebaju probati, jer mnogi od njih ne poznaju naše vinarije i vinare, a domaćini se ne sjete ponuditi neke proizvode, ili čak smatraju da su neki proizvodi „preobični“, a upravo su takvi proizvodi turistima interesantni.